Slide thumbnail

Bedenk hier wat de doelgroep nodig heeft
om te geloven wat je hierboven (bij positionering) hebt geschreven.Welk bewijs kun je leveren dat je positionering bevestigt.Wees kritisch op je
bewijslast door het in een concurrentieveld te plaatsen. Ben je écht wel zo uniek als je denkt?

Omschrijf hier hoe je zou willen dat
bovengenoemde groep je zou erkennen.
Wees kort en bondig. Denk vanuit de doelgroep.
Hoe realistisch is het dat ze deze zin uitspreken? bijvoorbeeld: ‘Dé autoriteit op het gebied van rolstoelers’ ‘SPECIALIST IN DE BELANGEN VAN ROLSTOELERS’

Bedenk wie er gaat zorgen voor de kwaliteit
van de bewijslast.Wie heeft een functie die ook poortwachter kan zijn voor de bewijslast.
Wie controleert uitingen en touchpoints
van je merk? Is dit de marketing- of communicatieafdeling, de directie, iedereen,
of ben je het in je eentje. Moet je hier iemand voor aannemen, of is er iemand geknipt voor deze functie binnen je organisatie? Iemand moet ‘af te rekenen’ zijn op de kwaliteit van de output van je merk.

VERANTWOORDELIJK
OM DIT GOED UIT
TE VOEREN IS/ZIJN

DIT IS ALLEEN
GELOOFWAARDIG
ALS WE CONSTANT

ONS GAAN ZIEN ALS

GAAN WE ZORGEN
DAT DEZE MENSEN

OMDAT WE WILLEN DAT

................

................

................

................

................
................
................
................

MENSEN

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

POSITIONERING

DOELGROEP

AMBITIE

x

Omschrijf hier de ambitie.
Deze staat (meestal) los van jezelf.
Je ambitie is iets dat je adresseert
en wilt verbeteren. bijvoorbeeld:
‘OMDAT WE WILLEN DAT
OPENBARE RUIMTES
BETER TOEGANKELIJK WORDEN
VOOR ROLSTOELERS’

Slide thumbnail

Omschrijf hier je doelgroep. Let op je doelgroep hoeft niet per se de groep te zijn die je benoemt in je ambitie. bijvoorbeeld: ‘BELEIDSMAKERS EN INRICHTERS VAN OPENBARE RUIMTES’ (...en niet de rolstoelers).

Omschrijf hier hoe je zou willen dat
bovengenoemde groep je zou erkennen.
Wees kort en bondig. Denk vanuit de doelgroep.
Hoe realistisch is het dat ze deze zin uitspreken? bijvoorbeeld: ‘Dé autoriteit op het gebied van rolstoelers’ ‘SPECIALIST IN DE BELANGEN VAN ROLSTOELERS’

Bedenk wie er gaat zorgen voor de kwaliteit
van de bewijslast.Wie heeft een functie die ook poortwachter kan zijn voor de bewijslast.
Wie controleert uitingen en touchpoints
van je merk? Is dit de marketing- of communicatieafdeling, de directie, iedereen,
of ben je het in je eentje. Moet je hier iemand voor aannemen, of is er iemand geknipt voor deze functie binnen je organisatie? Iemand moet ‘af te rekenen’ zijn op de kwaliteit van de output van je merk.

VERANTWOORDELIJK
OM DIT GOED UIT
TE VOEREN IS/ZIJN

DIT IS ALLEEN
GELOOFWAARDIG
ALS WE CONSTANT

ONS GAAN ZIEN ALS

GAAN WE ZORGEN
DAT DEZE MENSEN

OMDAT WE WILLEN DAT

................

................

................

................

................
................
................
................

MENSEN

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

POSITIONERING

DOELGROEP

AMBITIE

x

Omschrijf hier je doelgroep.
Let op je doelgroep hoeft niet
per se de groep te zijn die je benoemt in je ambitie. bijvoorbeeld:
‘BELEIDSMAKERS EN INRICHTERS VAN
OPENBARE RUIMTES’
(...en niet de rolstoelers).

Slide thumbnail

Omschrijf hier je doelgroep. Let op je doelgroep hoeft niet per se de groep te zijn die je benoemt in je ambitie. bijvoorbeeld: ‘BELEIDSMAKERS EN INRICHTERS VAN OPENBARE RUIMTES’ (...en niet de rolstoelers).

Omschrijf hier hoe je zou willen dat
bovengenoemde groep je zou erkennen.
Wees kort en bondig. Denk vanuit de doelgroep.
Hoe realistisch is het dat ze deze zin uitspreken? bijvoorbeeld: ‘Dé autoriteit op het gebied van rolstoelers’ ‘SPECIALIST IN DE BELANGEN VAN ROLSTOELERS’

Bedenk wie er gaat zorgen voor de kwaliteit
van de bewijslast.Wie heeft een functie die ook poortwachter kan zijn voor de bewijslast.
Wie controleert uitingen en touchpoints
van je merk? Is dit de marketing- of communicatieafdeling, de directie, iedereen,
of ben je het in je eentje. Moet je hier iemand voor aannemen, of is er iemand geknipt voor deze functie binnen je organisatie? Iemand moet ‘af te rekenen’ zijn op de kwaliteit van de output van je merk.

VERANTWOORDELIJK
OM DIT GOED UIT
TE VOEREN IS/ZIJN

DIT IS ALLEEN
GELOOFWAARDIG
ALS WE CONSTANT

GAAN WE ZORGEN
DAT DEZE MENSEN

OMDAT WE WILLEN DAT

................

................

................

................
................
................
................

MENSEN

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

DOELGROEP

AMBITIE

x

POSITIONERING

Omschrijf hier hoe je zou willen
dat bovengenoemde groep je zou
erkennen. Wees kort en bondig. Denk vanuit de doelgroep.
Hoe realistisch is het dat ze deze zin uitspreken? bijvoorbeeld:
‘DÉ AUTORITEIT OP HET GEBIED VAN ROLSTOELERS’ of
‘SPECIALIST IN DE BELANGEN VAN ROLSTOELERS’

................

ONS GAAN ZIEN ALS

Slide thumbnail

Omschrijf hier je doelgroep. Let op je doelgroep hoeft niet per se de groep te zijn die je benoemt in je ambitie. bijvoorbeeld: ‘BELEIDSMAKERS EN INRICHTERS VAN OPENBARE RUIMTES’ (...en niet de rolstoelers).

Omschrijf hier hoe je zou willen dat
bovengenoemde groep je zou erkennen.
Wees kort en bondig. Denk vanuit de doelgroep.
Hoe realistisch is het dat ze deze zin uitspreken? bijvoorbeeld: ‘Dé autoriteit op het gebied van rolstoelers’ ‘SPECIALIST IN DE BELANGEN VAN ROLSTOELERS’

Bedenk wie er gaat zorgen voor de kwaliteit
van de bewijslast.Wie heeft een functie die ook poortwachter kan zijn voor de bewijslast.
Wie controleert uitingen en touchpoints
van je merk? Is dit de marketing- of communicatieafdeling, de directie, iedereen,
of ben je het in je eentje. Moet je hier iemand voor aannemen, of is er iemand geknipt voor deze functie binnen je organisatie? Iemand moet ‘af te rekenen’ zijn op de kwaliteit van de output van je merk.

VERANTWOORDELIJK
OM DIT GOED UIT
TE VOEREN IS/ZIJN

GAAN WE ZORGEN
DAT DEZE MENSEN

OMDAT WE WILLEN DAT

................

................

................

MENSEN

DOELGROEP

AMBITIE

POSITIONERING

................

ONS GAAN ZIEN ALS

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

P
IJ
L
E
R
S

x

Bedenk hier wat de doelgroep nodig heeft om te geloven
wat je hierboven
(bij POSITIONERING) hebt geschreven. Welk bewijs kun je leveren dat je positionering bevestigt. Wees kritisch op je bewijslast door het in een concurrentieveld te plaatsen.
Ben je écht wel zo uniek als je denkt? Doe onderzoek! Test!

................

DIT IS ALLEEN
GELOOFWAARDIG
ALS WE CONSTANT