Branding is keuzes maken. Wie zijn we, wat willen we, waarom willen we dat, hoe verhouden we ons tot onze concurrentie? Het staat vast ergens beschreven; in de missie, visie, why-how-what, kernwaarden en meer van dat soort documenten (op de heidag gemaakt en in de la beland). Maar toch lukt het maar niet om uit die documenten een concreet handelingsperspectief te halen. Want branding is tegenwoordig precies dát. Steeds minder een kleur of logo, steeds meer een visie met een handelingsperspectief. Dít willen we en daarom gaan we ons zó gedragen en er zó uitzien. Durven kiezen en stellig te zijn. Ik help bedrijven en organisaties voorkómen dat hun merk (branding) onopgemerkt blijft. Help ze keuzes maken en leer ze stellig te zijn. Branding is niet je gevel schilderen, maar een reputatie opbouwen en beheren.